Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Årsrapporten klar - Årsmøte i Fjell menighet 17. mars

Dato: 22.02.2013

Menighetsrådet har utarbeidet årsrapporten og ser med den tilbake på et aktivt og godt år i Fjell menighet.

image

Det er en gledelig stor aktivitet i Fjell kirke på mange ulike områder. Diakon Signe Myklebust har i samarbeid med mange drevet fram det flotte prosjektet Fjell i bevegelse som har treningsøkter for kvinner, turgruppe og andre aktiviteter. Organist Galina Trintsoukova videreutvikler hele tiden det Gøy med musikk som omfatter en stor barnegruppe og deres foreldre og besteforeldre. Trosopplærer Kjersti Haave Reknes utvikler trosopplæringen i Fjell, Strømsø og Strømsgodset og en plan blir vedtatt denne våren. Vi ser allerede meget gode effekter av dette, blant annet i gudstjenestebesøk. Kirketjener Wenche Solbakken styrer med fast hånd de praktiske sidene ved kirken. I 2012 har vi valgt vår nye ordning for gudstjeneste og jobber videre med å gjøre den både relevant og viktig for menigheten.

En stor gruppe frivillige, ulønnede medarbeidere er en livsnødvendig og fantastisk ressurs. Vi går med stor glede og forventning videre i de ulike arbeidsoppgavene og håper og ber om at det er til velsignelse for bydelen vår, for byen - og for den enkelte.

Vi håper årsmeldingen gir innspill og inspirasjon til videre innsats i menigheten - og en skjerpet interesse for menigheten i tiden som kommer. Vi har plass til flere, MANGE flere! Ta kontakt hvis du har ønsker og ideer!

Velkommen til årsmøtet som avvikles i peisestua i Fjell kirke søndag 17. mars umiddelbart etter gudstjenesten. Gudstjenesten starter kl. 11.00.

 

Årsrapporten finner du her..