Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Julefeiring i Fjell kirke

Dato: 20.12.2012

Lille julaften er det konsert kl. 23.00, julaftens gudstjeneste er kl. 15.00 (OBS tiden) og festgudstjenesten 1. juledag er kl. 11.00

image

4. søndag i advent sammenfaller med lille julaften i år. Vi har denne søndagens gudstjeneste kl. 11.00 på Fjell bo- og servicesenter.

På kvelden lille julaften kl. 23.00 har vi vår tradisjonelle julekonsert. Cellisten Mirjam Kammler, fløytisten Julie Davidsen og saksofonisten Aina Davidsen spiller. Det er vår kantor Galina Trintsoukova som akkompagnerer på flygel og orgel. Vi synger også julesanger og hører tekster fra Bibelen.

Julaften spiller Aina Davidsen og Anja Beate Raanes Kristiansen synger. Legg merke til at gudstjenesten julaften er kl. 15.00, klokken tre.

Høytidsgudstjenesten 1. juledag kl. 11.00 synger Jorun Hermansen.

Søndag 30.12 (lille nyttårsaften) er det juletrefest. Vi starter kl. 15.00 med en kort gudstjeneste for små og store før vi har leker, juletregang, servering og pakker. Det sørger vel nissen for, kanskje med litt hjelp fra noen. Påmelding til Stine Rebni Pedersen (stinerebni@yahoo.no) Kr. 30,- pr pers for å dekke utgifter.

Nyttårsaften kl. 22.00 er den siste gudstjenesten i 2012. 

Kirketjener Wenche Solbakken, kantor Galina Trintsoukova og sokneprest Ivar Flaten gjør tjeneste i alle de nevnte arrangementene.