Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Lysvåken inn i advent og nytt kirkeår

Dato: 01.12.2012

Vi går inn i adventstiden med stor forventning. Vi tenner lys og ber om fred og glede for alle mennesker. I Fjell kirke samles mange barn og voksne til Lysvåken-arrangement med overnatting i kirken - og stor gudstjeneste på søndag.

image

Strømsø, Strømsgodset og Fjell menigheter jobber tett sammen om trosopplæring under ledelse av Kjersti Haave Reknes. I dag, lørdag er det et full fart i Fjell kirke der Strømsø og Fjell har opplegg for 10-12-åringer. Vi har det fint sammen med aktiviteter i kirken - og ute - og forbereder den store gudstjenesten på 1. søndag i advent. Da skal vi tenne første lys i adventskransen, synge, lese og be. Vi gleder oss og håper mange kommer for å være sammen med oss på søndag.

Gudstjenesten er samtidig den første gudstjenesten der vi formelt begynner gudstjenester etter de nye liturgiene Fjell menighet har valgt. Det er også den første søndagen i det nye kirkeåret - der vi i år starter på å lese bibeltekster fra tredje rekke. Den norske kirke har altså valgt ut bibeltekster til alle gudstjenestene i en treårssyklus. Dette er i tråd med hva mange av de kristne kirkene rundt i verden gjør. Alle bibeltekstene finner du på denne nettsiden

Lysvåken er et av de mange breddetiltakene som Den norske kirke gjennomfører for barn fra 0-18 år i den store trosopplæringsreformen vi er midt inne i. Fjell menighet utvikler nå sin trosopplæringsplan som skal være ferdig om et års tid. Da skal alle gruppene tilbys et godt opplegg som kan være til hjelp for tro og liv.