Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Kirkens SOS i Buskerud trenger flere medarbeidere

Dato: 19.11.2012

Kirkens SOS er en døgnåpen telefontjeneste som betjenes av "vanlige folk". Ett av de 13 sentrene er i vårt nærområde og er en viktig del av kirkens tjeneste! Noe for deg?

image

KIRKENS SOS TRENGER
FRIVILLIGE MEDARBEIDERE.

• Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste
betjent av frivillige medarbeidere.
• Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale på
telefon eller via internett.
• Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot og håp.
• Kirkens SOS møter den enkelte med åpenhet og respekt.
• Kirkens SOS arbeider forebyggende og akutt
for å avverge selvmord.

HVEM KAN BLI FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Vi ser etter vanlige mennesker som har fylt 20 år, som har avstand til egne kriser og som kan identifisere seg med vårt verdigrunnlag.

Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, innføringskurs og faglige medarbeidersamlinger.
Underveis får du støtte og veiledning.

Nytt kurs starter i mars 2013.


Høres dette interessant ut? Ta kontakt med daglig leder
Elsbet Pilskog på telefon 32 87 77 74 eller 40 41 39 29.