Fjell menighet

Fjell menighet
Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post@fjellkirke.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell kirke Fjell
04.06.2017 11.00 Høytidsgudstjeneste i Fjell kirke Fjell
11.06.2017 11.00 Lekmannsgudstjeneste i Fjell kirke Fjell
18.06.2017 12.00 Friluftsgudstjeneste for små og store ved Blektjern Fjell