Fjell menighet

Fjell menighet
Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 92 30 
Faks: 32 98 92 31
E-post: post@fjellkirke.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
25.09.2016 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke Fjell
28.09.2016 16.30 Gøy med musikk Fjell kirke, peisestua og menighetssalen
29.09.2016 12.00 Babysang i Strømsø Strømsø menighetshus
02.10.2016 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke med dåp Fjell
02.10.2016 16.00 Avslutningskonsert for internasjonal saksofonfest
12.10.2016 16.30 Gøy med musikk Fjell kirke, peisestua og menighetssalen
13.10.2016 12.00 Babysang i Strømsø Strømsø menighetshus
13.10.2016 19.00 Kulturkveld: En lærer påvirker evigheten Fjell kirke
16.10.2016 11.00 Gudstjeneste for små og store i Fjell Kirke Fjell
19.10.2016 16.30 Gøy med musikk Fjell kirke, peisestua og menighetssalen
20.10.2016 12.00 Babysang i Strømsø Strømsø menighetshus
23.10.2016 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke Fjell