Fjell menighet

Fjell menighet
Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 92 30 
Faks: 32 98 92 31
E-post: post@fjellkirke.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell
 

Fjell Menighetsråd

 
Fjell menighetsråd har som sin hovedoppgave "å vekke og nære" det kristelige liv i Fjell menighet. Menighetsrådets medlemmer sitter i 4 år. Det sittende menighetsrådet ble valgt inn september 2013.

Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

 

Dag Dato Tid Tittel Sted Sakliste
Torsdag 24.04.2014 18.30 Menighetsrådsmøte Fjell kirke, kirkestua
Torsdag 05.06.2014 18.30 Menighetsrådsmøte Fjell kirke, kirkestua